Key Members

Chairman

Mr. Mahadev Prasad Meena

Phone no. - +919214971931

Director

Mr. K.R.Chawal(Ret. RIS)

Secretary

Mr. Jai Prakash Meena

Phone no. - +941433807017

Baba Shree Narayandas Shikshak Prashikshan Mahila Mahavidyalaya